ANT1013 มานุษยวิทยาเบื้องต้น การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2556 ข้อ71-80

71.       โฮมินิดสกุลออสตราโลพิธิคัส ได้สูญพันธุ์ไปจากโลกนี้ราวกี่ปีมาแล้ว

(1) 5,000ปี      

(2) 80,000ปี   

(3)220,000จ   

(4)500.000ปี

ตอบ 4 หน้า 79 - 80 โอมินิดสกุลออสตราโลพิธิคัส (Australopithecus) ได้สูญพันธุ์จากโลกไปกว่า 500,000 ปีมาแล้ว เป็นโฮมินิดที่สามารถเดินได้ด้วยเท้าทั้งสองข้าง มีลำตัวเกือบตั้งตรง ในขณะเดิน มีฟันหลังและฟันกรามขนาดใหญ่ในการกินเนื้อ รวมทั้งเป็นลุ่มแรกที่สามารถสร้าง เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำด้วยหินได้ เราจึงเรียกวัฒนธรรมของโฮมินิดสกุลนี้ว่า วัฒนธรรมโอดูแวน"

72.       Australopithecus  Africanus มีรูปร่างลักษณะอย่างไร

(1) เล็ก โปร่งบาง        

(2) สูง โปร่ง     

(3) ใหญ่ หนา  

(4) เตี้ย หนา

ตอบ 1 หน้า 80 ออสตราโลพิธิคัส แอฟริกานัส (Australopithecus  Africanus) มีลักษณะรูปร่างดังนี้

1.         รูปร่างเล็ก โปร่งบาง    2. ความสูงเฉลี่ยราว 4 – 4  1/2 ฟุต

3.         นํ้าหนักเฉลี่ย 60 ปอนด์           4. ใบหน้ากลมแคบ

5. ฟันหน้าและฟันหลังมีขนาดใหญ่     6. ขนาดของสมองราว 442 ลบ.ซม. ฯล

73.       มนุษย์กลุ่มใดที่เริ่มมีการใช้ภาษาในการสื่อสารกัน

(1) Homo Sapiens      

(2) Homo Erectus

(3) Homo Heidelbergensis         

(4) Ramapithecus

ตอบ 2 หน้า 83, 86, 95 วัฒนธรรมของโฮมินิดยุคโฮโม อีเรคตัส (Homo Erectus) เรียกว่า วัฒนธรรมอาชูเลี่ยน (Acheulian) ซึ่งมีลักษณะสำคัญดังนี้

1.         มีการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ที่สำคัญ คือ เครื่องมือหินสำหรับสับหรือตัด ซึ่งแหล่งทำหิน ที่สำคัญ ก็คือ อาชูเลี่ยน            2. สามารถสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ล่าสัตว์ขนาดใหญ่ได้

3. อาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม     4. ริเริ่มใช้ ไฟเป็นครั้งแรก

5. เป็นกลุ่มแรกที่ริเริ่มการใช้ภาษาในการสื่อสาร โดยใช้ระบบสัญลักษณ์ด้านภาษาพูด เพื่อบ่งบอกถึงความต้องการและความรู้สึกของตน ฯลฯ

74.       ข้อใดต่อไปนี้ที่อยู่ในวงศ์แอนโทรปอยดี

(1) ลิงโลกเก่า  (2) ลิงโลกใหม่ (3) โฮมินอยดี  (4) ถูกทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 71 - 72 ไพรเมตในลำดับย่อยแอนโทรปอยดี จำแนกออกเป็น 3 วงศ์ใหญ่ คือ

1.         ลิงโลกเก่า ซึ่งมีลักษณะหางสั้น มีฟันกรามเล็ก ๆ สองซี่อยู่ข้างขากรรไกรแต่ละข้าง และ มีขนาดใหญเท่ากับสุนัข ได้แก่ ลิงบาบูน

2.         ลิงโลกใหม่ ซึ่งมีลักษณะขนปุกปุย มีขนาดเล็กจนเกือบถึง 3 ฟุต หากินในเวลากลางคืน และอยู่รวมกันเป็นครอบครัวกลุ่มเล็ก ๆ ได้แก่ ลิงแมงมุม ลิงตูกูลิส

3.         โฮมินอยดี ซึ่งเป็นวงศ์ใหญ่ที่จะวิวัฒนาการต่อไปเป็นสายพันธุ์ของมนุษย์

75.       นักมานุษยวิทยาท่านใดที่มีความใกล้ชิดกับลิงกอริลลามากที่สุด

(1) เจน กูดเดลส์          (2) ยอร์จ ชาล์เลอร์      (3) เรมอนด์ ดาร์ท        (4) โรเบิร์ต บรูม

ตอบ 2 หน้า 73 นักมานุษยวิทยากายภาพที่ทำการศึกษาชีวิตของลิงกอริลลาอย่างใกล้ชิด มีดังนี้

1.         ยอร์จ ชาล์เลอร์ (George B. Schaller) เป็นนักมานุษยวิทยาคนแรกที่ทำการศึกษาชีวิต ของลิงกอริลลาในระหว่างปี ค.ศ. 1959 - 1960

2.         ไดแอน ฟอสซี่ (Dian Fossey) เป็นนักมานุษยวิทยาหญิงที่ทำการศึกษาชีวิตของลิงกอริลลา ในประเทศแองโกล่าในระหว่างปี ค.ศ. 1967 - 1970 (ดูคำอธิบายข้อ 29. ประกอบ)

76.       ใครคือผู้ที่ค้นพบซากกระดูกมนุษย์ชวาเป็นท่านแรก

(1) โรเบิร์ต บรูม           (2)       เรมอนด์ ดาร์ท  (3)       ยูยีน ดูบัว        (4)       หลุยส์ ลีกกี้

ตอบ 3 หน้า 84 ยูยีน ดูบัว (Eugene Dubois) ชาวฮอลันดา ได้ค้นพบหัวกะโหลกและกระดูกโคนขา ในชวาประเทศอินโดนีเซียเมื่อเดือนสิงหาคม บ ค.ศ. 1891 จึงนำมาศึกษาวิเคราะห์อย่างละเอียด และเขียนเป็นบทความออกมาเผยแพร่ โดยได้ตั้งชื่อสิ่งที่ค้นพบว่า พิธิแคนโธรปัส อีเรคตัส” (Pethecanthropus Erectus) หรือเรียกง่าย ๆ ว่า มนุษย์ชวา

77.       วัฒนธรรมของออสตราโลพิธิคัสเรียกว่าอะไร

(1) อาชูเลี่ยน   (2)       มุสเตอเรียน     (3)       คาแดน            (4)       โอดูแวน

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 71.       ประกอบ

78.       มนุษย์เริ่มทำการเพาะปลูกมาเป็นเวลาราวกี่ปีแล้ว

(1) 1,000 ปี     (2)       5,000 ปี          (3)       10,000            ปี         (4)       100,000          ปี

ตอบ 3 หน้า 91 มนุษย์เริ่มทำการเพาะปลูกเมื่อ 10,000 ปีมาแล้ว โดยบริเวณแหล่งเพาะปลูกโบราณ ที่สำคัญในยุคต้น ได้แก่ ตอนเหนือของจีน เม็กซิโก และเปรู โดยมีผู้ค้นพบหลักฐานว่าดินแดน แถบสุวรรณภูมิของเรานี้เริ่มเพาะปลูกเมื่อ 9,000 ปีมาแล้ว

79.       เจอริโชคีออะไร

(1) เมืองโบราณในกรุงโรม      (2) เมืองที่ค้นพบมัมมี่ในอียิปต์

(3) เมืองเก่าแก่ที่สุดในโลก      (4) ผิดทั้งหมด

ตอบ 3 หน้า 91 เจอริโช คือ เมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มีที่ตั้งอยู่ในประเทศจอร์แดน ปัจจุบันอยูใน เขตยึดครองของอิสราเอล ซึ่งเมืองนี้สร้างขึ้นเมื่อ 10,500 ปีมาแล้ว

80.       วัฒนธรรม มุสเตอเรียนเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์กลุ่มใด

(1) สไตน์เฮม   (2) สวอนสโคมบ์         (3) โฮโม อีเรคตัส         (4) นีแอนเดอร์ธอลส์

ตอบ 1, 2, 4 หน้า 87, 95 โฮโม เซเปียนส์ มีวัฒนธรรมแบบ มุสเตอเรียน” (Mousterian) โดย โฮโม เซเปียนส์ในยุคแรก (ยุคต้น) ได้แก่

1.         มนุษย์สไตน์เฮม (Steinheim) พบในประเทคเยอรมนี มีอายุราว 300,000 - 200,000 ปีมาแล้ว

2.         มนุษย์สวอนสโคมบ์ (Swanscombe) พบใบประเทศอังกฤษ ใกล้กรุงลอนดอน โดยมีชีวิตอยู่ ในช่วงเดียวกับมนุษย์สไตน์เฮม

3.         มนุษย์นีแอนเดอร์ธอลส์ (Neanderthals) พบในประเทศอิรัก โซเวียต และจีน มีอายุราว 125,000 - 40,000 ปีมาแล้ว ซึ่งมนุษย์นีแอนเดอร์ธอลส์นี้ถือว่าเป็นมนุษย์ขั้นสุดท้ายที่จะ วิวัฒนาการกลายเป็นโฮโม เซเปียนส์ เซเปียนส์