ANT1013 มานุษยวิทยาเบื้องต้น การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2556 ข้อ51-60

51.       ยุคมืดของยุโรปสิ้นสุดลงในช่วงคริสต์ศตวรรษที่เท่าใด

(1) 12         

(2) 14  

(3) 16  

(4) 18

ตอบ 3 หน้า 28 - 29, (คำบรรยาย) ยุคมืดของยุโรป เป็นยุคที่ความเจริญทางวิทยาศาสตร์หยุดนิ่ง ไม่เคลื่อนไหว ทั้งนี้เพราะผู้คนต้องยอมรับและกระทำตามคำอธิบายของศาสนาในเรื่องการกำเนิด ของสิ่งมีชีวิตและมนุษยชาติทั้งมวล โดยยุคมืดของยุโรปได้สิ้นสุดลงในคริสต์ศตวรรษที่ 16 เมื่อศาสนจักรได้รับการท้าทายจากปรัชญาเมธีทางการเมืองที่พยายามผลักดันอำนาจของ สันตะปาปาที่กรุงโรมให้พ้นจากอำนาจทางการเมือง

52.       ชาร์ลส์ ดาร์วิน จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยใด

(1) ออกฟอร์ด  

(2) เคมบริดจ์   

(3) ลอนดอน    

(4) แมนเชสเตอร์

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 50. ประกอบ

53.       หลักยูนิฟอร์มเป็นแนวคิดของผู้ใด

(1) ยอร์จ คูเวียร์           

(2) ชาร์ลส์ ดาร์วิน        

(3) ชาร์ลส์ ลิลล์           

(4) เซนต์ ออกัสติน

ตอบ 3 หน้า 33 ชาร์ลส์ ลีลล์ (Charles Lyll) นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ เป็นผู้เสนอ หลักยูนิฟอร์ม” (Uniformitarionism) เขาโต้คัดค้านทฤษฎีภัยพิบัติของคูเวียร์ โดยกล่าวแย้งว่าชั้นหินของโลก ที่ก่อรูปมาเป็นดังเช่นทุกวันนี้ได้ผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ เรื่อยมา

54.       เซลล์ใดในร่างกายมนุษย์ที่จะมีการสร้างขึ้นใหม่ทดแทนเซลล์เก่าในทุก ๆ 7 ปี

(1)       เซลล์สืบพันธุ์  (2) นิวเคลียส   (3) โซมาติกเซลล์         (4) ไซโตโมซิสเซลล์

ตอบ 3 หน้า 47 เซลล์ในร่างกายของมนุษย์ จำแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ

1.         โซมาติกเซลล์ (Somatic Cells) โดยในร่างกายของคนเรานั้นจะประกอบด้วยเนื้อเยื่อ (Tissues) หลายประเภทที่ประกอบกันขึ้นเป็นร่างกาย เช่น ผิวหนัง กล้ามเนื้อ และตับ เป็นต้น ซึ่งเนื้อเยื่อเหล่านี้เป็นที่รวมของโซมาติกเซลล์นับเป็นจำนวนหลายพันล้านเซลล์โดยจะมี การสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาทดแทนเซลล์เก่าที่ตายไปในทุก ๆ 7 ปี

2.         เซลล์สืบพันธุ์ (Sex Cells) จะทำหน้าที่นำรหัสที่เป็นคุณลักษณะของพ่อแม่ถ่ายทอดไปยัง ลูกหลานทางพันธุกรรม

55.       มอริช วิลกินส์ มีความสำคัญอย่างไร 

(1) ค้นพบโครโมโซม

(2)       ค้นพบ DNA          (3) ค้นพบส่วนประกอบของเซลล์       (4) ผิดทั้งหมด

ตอบ 2 หน้า 54 การค้นพบโมเลกุลดีเอ็นเอ (DNA) ในระหว่างปี ค.ศ. 1951 - 1953 นั้น เป็นผล มาจากการวิจัยของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ ซึ่งผู้ที่ค้นพบโมเลกุลดีเอ็นเอ คือ เจมส์ ดี. วัทสัน (James D. Watson), ฟรานซิส คริค (Francis Crick) และมอริช วิลกินส์ (Maurice Wilkins) โดยผลงานดังกล่าวทำให้นักวิทยาศาสตร์ทั้งสามได้รับรางวัลโนเบล สาขาการแพทย์และกายวิภาคศาสตร์ในปี ค.ศ. 1962

56.       เกรเกอร์ เมนเดล เกิดในหมู่บ้านใด

(1) สวอนซี       (2) ซิเลเซียน    (3) ไบรตัน       (4) อิกลู

ตอบ 2 หน้า 57 - 60 เกรเกอร์ เมนเดล (Gre§or Mendel) พระชาวออสเตรีย เป็นลูกชาวนา เกิดที่หมู่บ้านซิเลเซียน ประเทศออสเตรีย เขาได้ค้นพบกฎแห่งพันธุกรรม (พันธุศาสตร์) เป็นคนแรก โดยได้ทำการค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับกฎแห่งพันธุกรรมเป็นเวลา 8 ปี ด้วยการผสมถั่วข้ามพันธุ์ ซึ่งพบว่าลูกผสมที่เกิดขึ้นมีแบบแผนของรูปลักษณ์ที่ปรากฎออกมาแน่นอนและคล้ายคลึงกัน ในการทดลองทุกครั้ง จากผลงานการวิจัยดังกล่าวทำให้เขาได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง ภายหลังจากมีผู้นำผลงานของเขาไปศึกษาอย่างจริงจัง และได้รับการยอมรับเมื่อราวปี ค.ศ. 1900 หรือภายหลังจากที่เขาเสียซีวิตไปแล้ว 16 ปี

57.       ผลการวิจัยของเกรเกอร์ เมนเดล ได้รับการยอมรับเมื่อใด

(1) เมื่อมีการเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์            (2) เมื่อเขาได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น

(3)       หลังจากที่เขาได้ทำการวิจัยเสร็จแล้ว 7 ปี       (4) เมื่อเขาเสียชีวิตไปแล้ว 16 ปี

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 56. ประกอบ

58.       สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เกิดขึ้นในยุคใด

(1) พาลิโอโซอิก           (2) ออสตราโลพิธิคัส   (3) เมโสโซอิก  (4) ซีโนโซอิก

ตอบ 3 หน้า 63 ยุคเมโสโซอิก (ระหว่าง 225 - 65 ล้านปีมาแล้ว) เป็นยุคที่นํ้าแข็งซึ่งปกคลุมโลกได้ละลายลง ก่อให้เกิดการพังทลายของภูเขาในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือโดยสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้น ในช่วงแรก ได้แก่ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในขณะที่สัตว์เลื้อยคลานได้ครองอำนาจเหนือโลก ต่อมาในช่วงกลางจึงมีนกเกิดขึ้น และช่วงสุดท้ายก็มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น คือ การสูญพันธุ ของไดโนเสาร์และสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่

59.       สัตว์ในตระกูลไพรเมต เกิดขึ้นในยุคใด

(1) พาลิโอโซอิก           (2) ออสตราโลพิธิคัส   (3) เมโสโซอิก  (4) ซีโนโซอิก

ตอบ 4 หน้า 63, 69 ยุคซีโนโซอิก (ระหว่าง 65 ล้านปี - 10,000 ปีมแล้ว) มีสภาพทั่วไปเหมาะสำหรับ การดำรงชีวิตของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ทำให้กล่าวกันว่า ยุคนี้เป็นยุคของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและมีสัตว์ในตระกูลไพรเมต (Primate) เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก ได้แก่ ลิงลมและค่าง หรือที่เรียกว่า พรอสิเมียน (Prosimian) เมื่อราว 65 - 58 ล้านปีมาแล้ว นอกจากนี้ยังเป็นยุคที่มีการเกิดขึ้น ของสัตว์ประเภทวานร (Ape) และวานรที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์เมื่อราว 25-5 ล้านปีมาแล้วด้วย

60.       คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน กรดนิวคลิอิก เป็นส่วนประกอบของข้อใด

(1) ดีเอ็นเอ      (2) อาร์เอ็นเอ   (3) นิวเคลียส   (4) เซลล์

ตอบ 4 หน้า 49 เซลล์ (Cell) ประกอบด้วยสารทางชีวภาพหลัก 4 ชนิด คือ

1.         คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrates) 2. ไขมัน (Lipid)

3.         กรดนิวคลิอิก (Nucleic Acids)  4. โปรตีน (Proteins) (สำคัญที่สุด)