(เฉพาะโจทย์) LAW3006 (LA 306),(LW 308) กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2548

การสอบไล่ภาค  1  ปีการศึกษา  2548

ข้อสอบกระบวนวิชา  LAW3006 (LA 306),(LW 308) กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1

คำแนะนำ  ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน  มี  4  ข้อ  (คะแนนเต็มข้อละ  25  คะแนน)

ข้อ  1  นางสายเดี่ยวอยู่กินกับนายสายลมโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส  มีบุตรชื่อ  นางสาวเอวลอย  อายุ  17  ปี  นางสาวเอวลอยถูกนายเบี้ยวข่มขืนกระทำชำเรา  แต่นางสาวเอวลอยก็ยังไปเรียนหนังสือได้ตามปกติในวันรุ่งขึ้น

ในแต่ละกรณีดังต่อไปนี้  ถ้าท่านเป็นพนักงานสอบสวน  ท่านจะดำเนินการอย่างไรต่อไป

 (ก)  นางสายเดี่ยวร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีนายเบี้ยวข้อหาข่มขืนกระทำชำเรานางสาวเอวลอย  ในขณะที่นางสาวเอวลอยคัดค้านและไม่ยินยอมให้นางสายเดี่ยวร้องทุกข์เพราะเกรงว่าตนเองและครอบครัวจะได้รับความอับอาย

(ข)  นางสาวเอวลอยร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีนายเบี้ยวข้อหาข่มขืนกระทำชำเรา  ต่อมานางสายเดี่ยวขอถอนคำร้องทุกข์เพราะเกรงว่าตนเองและครอบครัวจะได้รับความอับอาย  ในขณะที่นางสาวเอวลอยคัดค้านและไม่ยินยอมให้นางสายเดี่ยวถอนคำร้องทุกข์

ข้อ  2  นายเร็วขับรถประมาทชนรถของนายช้าได้รับความเสียหาย  พนักงานอัยการจึงเป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญานายเร็วในฐานความผิดตาม  พ.ร.บ.จราจรทางบกและศาลในคดีอาญาได้พิพากษาลงโทษนายเร็วตามฟ้อง  คดีถึงที่สุด  นายช้าจึงได้เป็นโจทก์ฟ้องนายเร็วเป็นจำเลยในคดีแพ่งให้ชดใช้ค่าเสียหายโดยอ้างคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา  แต่นายเร็วได้ยื่นคำให้การปฏิเสธต่อสู้คดีว่าไม่ได้ขับรถชนรถของนายช้าเสียหาย  ดังนี้  ศาลในคดีแพ่งจะวินิจฉัยอย่างไร

ข้อ  3  นายแดงขับรถชนนายดำล้มคว่ำศีรษะฟาดพื้นถนนต้องทำการผ่าตัด  พนักงานอัยการได้ฟ้องนายแดงต่อศาลแขวงจังหวัดอุดรธานีฐานขับรถยนต์โดยประมาทเป็นเหตุให้นายดำได้รับอันตรายแก่กายบาดเจ็บสาหัส  ระหว่างพิจารณาคดีนายดำได้ถึงแก่ความตายเนื่องจากพิษบาดแผลที่ถูกชนนั้น  จึงทำให้นายแดงมีความผิดฐานขับรถยนต์โดยประมาทเป็นเหตุให้นายดำถึงแก่ความตาย  ซึ่งเป็นความผิดที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลจังหวัดอุดรธานีพนักงานอัยการจึงยื่นคำร้องขอถอนฟ้องคดีดังกล่าวจากศาลแขวงอุดรธานี  และศาลอนุญาต  พนักงานอัยการจึงได้นำคดีนั้นมาฟ้องนายแดงต่อศาลจังหวัดอุดรธานีในข้อหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายดังกล่าวอีก เช่นนี้  ถ้าท่านเป็นศาลจังหวัดจะรับฟ้องคดีของพนักงานอัยการนั้นไว้พิจารณาพิพากษาต่อไปอีกหรือไม่

ข้อ  4  นายชงโคถูกฆ่าตายเมื่อวันที่  3  ตุลาคม  2548  ระหว่างที่พนักงานสอบสวนกำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อใช้ในการขอหมายจับจากศาล  นายเทพเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนที่ที่ทำการของพนักงานสอบสวน  เมื่อวันที่  10  ตุลาคม  2548  เวลา  9.00  น.  พนักงานสอบสวนจึงแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแก่นายเทพ  และพนักงานสอบสวนเห็นว่ามีเหตุที่จะออกหมายขังนายเทพได้ตามมาตรา  71  จึงสั่งให้นายเทพไปศาลเพื่อขอหมายขังโดยทันที  แต่นายเทพไม่ไปศาลตามคำสั่งของพนักงานสอบสวนทั้งยังขออยู่ที่ที่ทำการของพนักงานสอบสวน  โดยยืนยันว่าจะไม่หลบหนี  พนักงานสอบสวนจึงทำการจับนายเทพโดยไม่มีหมายจับ

ดังนี้  การจับของพนักงานสอบสวนชอบด้วยกฎหมายหรือไม่  เพราะเหตุใด