(เฉพาะโจทย์) LAW3006 (LA 306),(LW 308) กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 การสอบซ่อมภาค 1 ปีการศึกษา 2548

การสอบซ่อมภาค  1  ปีการศึกษา  2548

ข้อสอบกระบวนวิชา  LAW3006 (LA 306),(LW 308) กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1

คำแนะนำ  ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน  มี  4  ข้อ  (คะแนนเต็มข้อละ  25  คะแนน)

ข้อ  1  นายหนึ่งและนายสองต่างฝ่ายต่างขับรถยนต์โดยประมาทชนกัน  นายหนึ่งได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย  แต่นายสองถึงแก่ความตายในที่เกิดเหตุ  เมื่อพนักงานสอบสวนสอบสวนเสร็จแล้ว  พนักงานอัยการยื่นฟ้องนายหนึ่งต่อศาลข้อหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา  291  และข้อหาขับรถยนต์โดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก

ระหว่างศาลชั้นต้นพิจารณาคดี  นางสมร  อายุ  35  ปี  ภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายสอง  และนายสมัคร  อายุ  21  ปี  บุตรนอกสมรสของนายสองที่เกิดจากภรรยาคนก่อน  ต่างฝ่ายต่างยื่นคำร้องต่อศาลขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการเพื่อดำเนินคดีนายหนึ่ง ดังนี้  ถ้าท่านเป็นศาลจะสั่งคำร้องของนาสมร  และนายสมัครว่าอย่างไร  เพราะเหตุใด

ข้อ  2  นายประมาทขับรถยนต์โดยประมาท  รถยนต์พลิกคว่ำเป็นเหตุให้นายหนึ่งได้รับบาดเจ็บ  และนายสองบาดเจ็บสาหัส  พ.ต.ท.พิทักษ์สารวัตรสอบสวนทำการสอบสวนแล้วได้ข้อสรุปว่า  นายประมาทยอมรับทั้งทางแพ่งและอาญา  ส่วนนายหนึ่งและนายสองยินยอมตามที่สารวัตรสอบสวนเห็นสมควร

พ.ต.ท.พิทักษ์เปรียบเทียบปรับนายประมาท  1,000  บาท  นายประมาทชำระค่าปรับเรียบร้อยแล้วส่วนค่ารักษาพยาบาลนายหนึ่ง  10,000  บาท  และนายสอง  50,000  บาท  นายประมาทสัญญาว่าจะจ่ายให้ภายใน  3  วัน  แต่เมื่อครบกำหนดนายประมาทไม่ยอมจ่าย

นายหนึ่งจึงยื่นฟ้องนายประมาทต่อศาลเป็นคดีอาญาข้อหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ตนได้รับบาดเจ็บ  ส่วนนายสองยื่นฟ้องให้ศาลลงโทษนายประมาทข้อหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ตนได้รับบาดเจ็บสาหัส  นายประมาทต่อสู้ว่าคดีอาญาเลิกกันแล้วโดยการเปรียบเทียบปรับ  คดีอาญาจึงระงับตาม  ป.วิ.อาญา  มาตรา  39(3)

ดังนี้  ถ้าท่านเป็นศาลจะวินิจฉัยคดีที่นายหนึ่งและนายสองยื่นฟ้องว่าอย่างไร

หมายเหตุ  ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา  390  ผู้ใดกระทำโดยประมาทและการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา  300  ผู้ใดกระทำโดยประมาท  และการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกพันบาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อ  3  นายไก่โต้งถูกนายพลวางยาพิษที่บ้านของนายไก่โต้งซึ่งตั้งอยู่ในเขตท้องที่สถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก  นางพอใจภริยานายไก่โต้งนำนายไก่โต้งไปส่งโรงพยาบาล  แต่นายไก่โต้งถึงแก่ความตายที่โรงพยาบาลหลังจากมาถึงโรงพยาบาลได้สามสิบนาที  โดยโรงพยาบาลตั้งอยู่ในเขตท้องที่สถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าว  ต่อมานายพลถูกจับในเขตท้องที่สถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าว  ทั้งพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจนครบาลหัวหมากและพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าวต่างได้ทำการสอบสวน  เพราะเห็นว่าตนมีอำนาจสอบสวนตามกฎหมาย  และเมื่อพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าวเห็นว่าการสอบสวนเสร็จ  จึงได้สรุปสำนวน  พร้อมทำความเห็นควรสั่งฟ้องไปให้พนักงานอัยการพร้อมด้วยสำนวนการสอบสวน

ดังนี้  หากท่านเป็นพนักงานอัยการจะรับคดีนี้ไว้ดำเนินการต่อไปหรือไม่  เพราะเหตุใด

ข้อ  4  พ.ต.ต.เป็นต่อเห็นนายกัลป์ตบหน้านายชัดเจนเวลาสามทุ่มโดยนายชัดเจนไม่ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ  พ.ต.ต.เป็นต่อจะเข้าทำการจับกุมนายกัลป์  แต่นายกัลป์วิ่งหนีเข้าไปในบ้านของนายอู๊ดซึ่งเป็นบิดาของนายกัลป์ก็พักอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ด้วย  พ.ต.ต.เป็นต่อจึงตามเข้าไปจับนายกัลป์ในบ้านหลังดังกล่าวในทันที

ดังนี้  การจับของ  พ.ต.ต.เป็นต่อชอบด้วยกฎหมายหรือไม่  เพราะเหตุใด